Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde.

NOVINKA: Kontrola souvisejících transakcí, automatická kontrola klientů v sankčních seznamech CZ a EU, kontrola PEP přímo v rámci CENTIFOXu. Bezproblémový přechod z Vašeho staršího systému včetně převodu klientů.

Odstoupení od směnárenského obchodu

V Centifoxu ve verzi 2.0 a vyšší zůstává zachována stávající možnost storna libovolného dokladu včetně storna nákupu a prodeje valut. Tato akce by se však měla použít pouze pro případy chyby obsluhy, storno nelze zaměňovat s procesem odstoupení od směnárenského obchodu.

V aplikaci Pokladna jsou k dispozici dvě nové akce:

Pro zadání dokladu odstoupení je nejprve nutné vložit číslo dokladu, od kterého se odstupuje. V případě, že byl doklad pořízen na té samé pokladně, doklad se v databázi vyhledá a připraví se pro další práci. V případě, že byl doklad pořízen na jiné pokladně, popřípadě v jiném směnárenském SW, potom je nutné vyplnit všechny potřebné údaje původního dokladu (tj. rekonstruovat původní doklad).

Dále je možné doklad před odstoupením upravit, např. zrušit u vícesložkového dokladu položku, tj. připravit doklad na odstoupení.

Odstoupení od směnárenského obchodu

Výpočet odstoupení se spouští ikonou Vyhodnotit doklad. Při této akci se uživateli nabídnou možnosti odstoupení v těchto variantách:

Po výběru jedné z variant jsou připraveny položky odstoupení, které je možné upravit dle potřeby např. z důvodu dostupných nominálních hodnot. Po uložení dokladu následuje tisk dokladu odstoupení.

Pro účely uchování odstupované hodnoty v cizí měně zejména pro účely vykazování ČNB je po výpočtu odstoupení k dispozici informativní položka Valuty - vyhodnocení. Dále je zobrazen tzv. Přepočtový kurz, což je kurz ČNB předchozího dne, kdy byl původní doklad pořízen.

Kontroly při uložení dokladu:

Storno odstoupení: Doklady odstoupení je možné stornovat standardním stávajícím mechanismem, tj. buď ihned po uložení dokladu v rámci formuláře Odstoupení, nebo nejpozději v daném kalendářním dni v akci Přehledy / Deník. Při stornu není možné doklad editovat. Doklady storna jsou číslovány v rámci číselné řady ostatních dokladů storen.

V přehledech typu Valutová knihaDeník je doklady odstoupení možné rychle filtrovat ve sloupci Typ operace. V souvislosti s tímto novým typem operace byly upraveny odpovídající ostatní výstupní přehledy a sestavy.

Podklady pro výkaz ČNB: Doklady odstoupení jsou započítávány do výkazu pro ČNB v členění dle jednotlivých měn, a to podle data původního dokladu směnárenského obchodu. Při odstoupení dle § 16c jsou do výkazu započítány hodnoty odpovídající hodnotě odstupované části směnárenského obchodu. Upozorňujeme, že pozdější vytvoření dokladu odstoupení po již odevzdaném výkazu nebude uživateli Datového centra automaticky nijak signalizováno, nicméně výkaz bude aktualizován, tudíž je možné průběžně kontrolovat, zda nedošlo ke změně oproti již odevzdanému výkazu. Později vytvořené doklady odstoupení je také možné filtrovat vhodnou kombinací filtrů data operace (pro doklad odstoupení) a původního data operace (pro původní doklad nákupu nebo prodej valut) – dostupné v Datovém centru v akci Evidence směnárenských obchodů / Odstoupení.