Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde.

Kontrola souvisejících transakcí, automatická kontrola klientů v sankčních seznamech CZ, EU, OFAC SDN - USA, kontrola PEP, rizikové země přímo v rámci CENTIFOXu.

Novinky

Červen 2024

Květen 2024

Duben 2024

Únor 2024

Prosinec 2023

Říjen 2023

Září 2023

Březen 2023

CENTIFOX průběžně rozvíjíme a upravujeme na základě připomínek jeho uživatelů. Nová verze CENTIFOXu obsahuje řadu novinek.

Jaké novinky najdete ve verzi 2.7.3?

Novou verzi CENTIFOXu Vám nabízíme jen za cenu reinstalace dle ceníku. Zavolejte nebo nám napište, uvítáme další náměty na rozvoj CENTIFOXu.

Listopad 2022

Co nového připravujeme?

Uvítáme další náměty na rozvoj CENTIFOXu.

Červen 2022

Prodej / nákup valut klientům z rizikových zemí

Dokončujeme úpravu CENTIFOXu, která řeší nákup nebo prodej valut klientům z rizikových zemí. Ve stávajícím řešení CENTIFOX nedovolí dokončit transakci, pokud je klient z rizikové země. Úprava navazuje na automatickou aktualizaci rizikových zemí, kterou jsme v CENTIFOXu zavedli v září 2020.

Jak bude transakce klienta z rizikové země vypadat? Transakce klienta z rizikové země bude nově povolena po splnění všech kroků uvedených níže. Program samozřejmě směnárníka povede jednotlivými kroky tak, aby byly splněny všechny požadované kroky:

  1. Při transakci nad 1000 EUR směnárník provede standardní identifikaci klienta.
  2. Směnárník provede ověření, zda klient je nebo není politicky exponovanou osobou.
  3. Následně směnárník provede prostřednictvím formuláře z CENTIFOXu kontrolu klienta.
  4. V dalším kroku je směnárník veden k tomu, aby od klienta získal potvrzení o původu finančních prostředků. Získání potvrzení o původu prostředků směnárník v CENTIFOXu potvrdí zaškrnutím pole o získání potvrzení. Potvrzení o původu prostředků směnárník uloží společně s potvrzenou kontrolou klienta a odsouhlasenou nabídkou transakce.
  5. Po splnění všech předchozích bodů CENTIFOX umožní tisk nabídky transakce, dále pak transakce probíhá standardním způsobem, tj. v případě odsouhlasení nabídky klienta samotnou transakcí a tiskem dokladu o provedené transakci.

Úprava bude dostupná od nové verze CENTIFOX. Informujte se prosím na podmínky instalace nové verze.

Leden 2022

Máme novou verzi 2.6. Její největší novinkou je příprava pro napojení na Centifox Portál. Co Vám Portál Centifoxu např. v budoucnosti umožní?

Centifox portál

Novinky
Prostřednictvím notifikací budete informování o novinkách, cenových akcích a nových verzích Centifoxu.

Jednodušší a rychlejší upgrade
Po vydání nové verze Centofixu budete moci prostřednictvím portálu zažádat o její instalaci. Stejné zjednodušení pro Vás připravujeme i v případě rozšíření vaší směnárny, provozovny nebo změnách na konkrétních pokladně.

O spuštění služeb Centifox Portálu Vás budeme informovat.

Nepřehlédněte

ČNB a FAÚ pokračují ve zvýšených kontrolách AML. V této souvislosti upozorňujeme, že v minulém roce byly zaznamenány pokusy o provedení obchodu ze strany sankcionovaných osob. Udělované pokuty za provedení obchodu nad 1000 EUR bez kontroly na přítomnost v sankčních seznamech jsou vysoké! Proto Vám doporučujeme, pokud ještě nemáte zakoupené moduly automatického ověřování AML podle doporučení ČNB a detekce souvisejících transakcí, jejich pořízení. Předejdete tak možným problémům, které Vás mohou čekat při provedení obchodu se sankcionovanou osobou. Kontaktujte nás!

Leden 2021

V lednu jsme se zaměřili na práci s tiskovými sestavami a optimalizaci ovládání CENTIFOX na pokladnách.

Uživatelský výběr tiskových sestav

Neustálé navyšování počtu tiskových sestav v Pokladně a Datovém centru a také různé požadavky uživatelů na sestavy nás vedly k rozšíření CENTIFOXu o funkčnost, která umožňuje směnárně uživatelsky si nastavit sadu sestav, které chce používat.

S využitím této funkčnosti uvidí směnárna v nabídce jen sestavy, které používá a v pořadí, které si nastavila. Sestavy je také možné nově sdružovat do skupin a přidat si k nim informační popisy. Funkčnost je k dispozici nejen ve směnárenské části CENTIFOXu, ale i v modulu Obchod.

Optimalizace ovládání CENTIFOX

CENTIFOX neustále vylepšujeme na základě Vašich podnětů. Nově je po ukončení směnárenského obchodu směnárník přehledněji informován, co má vyplatit / převzít od klienta. Zároveň se pro lepší přehlednost na obrazovce po uzavření směnárenského obchodu zobrazují pouze pole týkající se uzavřené transakce a tak je lépe indikováno, že jde o uzavřenou transakci.

Nová sestava Zisk za období

Sestavy v Datovém centru CENTIFOX jsme rozšířili o sestavu Zisk za období. Sestava Vám zobrazí zisk za zadané období pro transakce s klienty i dealingové obchody. Sestava neslouží pro potřeby účetnictví, je pouze informativní při standardních postupech. Sestavu Zisk za období Vám dodáme zdarma v rámci nové verze, zaplatíte jen cenu reinstalace – viz náš ceník.

Sestava Přehled pokladny podle druhu činností

Nově je k dispozici v CENTIFOXu sestava Přehled pokladny podle druhu činností. Sestavu si může zobrazit jak na pokladně, tak v datovém centru. Pokud si sestavu pustíte v datovém centru, můžete si zvolit, jak jakou pokladnu chcete data zobrazit. Sestava se zobrazí za zvolené období, které si můžete nastavit. Sestavu Přehled pokladny podle druhu činností Vám dodáme zdarma v rámci nové verze, zaplatíte jen cenu reinstalace – viz náš ceník.

20.9. - Balíček automatického AML ověřování podle doporučení ČNB

Kontrola v sankčních seznamech CZ a EU při transakci nad 1 000 EUR

CENTIFOX dnes není napojen na žádný seznam osob na sankčních seznamech CZ a EU. Kontrolu musí řešit směnárník mimo CENTIFOX. Pokud se v rámci směny zakládá nový klient, má směnárník při identifikaci klienta už nyní možnost označit, zda je/není klient na sankčním seznamu. Jedná se však pouze o informaci, která se uloží do CENTIFOXu. CENTIFOX s touto informací nijak dál nepracuje, je na směnárníkovi provést kontrolu mimo CENTIFOX a případně změnit označení u klienta v CENTIFOXu. Stejně tak je na směnárníkovi rozhodnutí, zda v konkrétním případě provede směnu či nikoli, v rámci systému CENTIFOX není řešeno povolení/nepovolení směny v návaznosti na nastavení klienta.

Nově bude kontrolu přítomnosti na sankčních seznamech CZ a EU provádět přímo CENTIFOX. Při zakládání nového klienta, jeho editaci a při přiřazování klienta k nové transakci v CENTIFOXu bude automaticky, bez zásahu směnárníka, provedena kontrola klienta na přítomnost v sankčních seznamech CZ a EU. Bude-li klient na sankčním seznamu, bude směnárníkovi tato informace zobrazena na monitoru a transakce nebude CENTIFOXem povolena. Aby se zabránilo blokování transakcí u klientů se stejným jménem jako osoba na sankčním seznamu, směnárník bude mít nadále možnost ručně změnit nastavení klienta v souvislosti se sankčními seznamy. Zároveň CENTIFOX do záznamu klienta uloží, že klient je na sankčním seznamu. Záznam klienta pak bude obsahovat i informaci o tom, kdy proběhla poslední kontrola klienta a zda kontrola proběhla úspěšně.

Zajištění aktuálnosti sankčních seznamů CZ a EU

Sankční seznamy budou aktualizovány s využitím nové aplikace. Z CENTIFOXu pak bude automaticky prováděna kontrola klientů na přítomnost v obou sankčních seznamech, které jsou pro ČR právně závazné (EU a CZ seznam).

Sankční seznamy budou aktualizovány z těchto zdrojů:

Kontrola PEP (politicky exponované osoby)

CENTIFOX už nyní obsahuje možnost označit si v záznamu klienta, zda se jedná o politicky exponovanou osobu. Tento údaj je však v současné době pouze informativní. Nová funkčnost bude mít vazbu na doklad s přednabídkou transakce, který je povinně vydáván při transakcích převyšujících 1 000 EUR. Doklad bude zároveň rozšířen o čestné prohlášení s prohlášením klienta, zda klient je nebo není politicky exponovanou osobou.

Rizikové země

CENTIFOX umožňuje směnárníkům ručně v seznamu zemí nastavit úroveň rizikovosti země ve třech úrovních – žádná, střední, vysoká. Pokud je klient z rizikové země, CENTIFOX transakci nepovolí.

Nově bude CENTIFOX provádět automatickou aktualizaci rizikových zemí.

Rizikové země bude aktualizovány ze zdroje: https://www.financnianalytickyurad.cz/stanoviska-fau.html.

Zároveň budou rozlišovány jen dvě úrovně – bez rizika a riziková.

Informace o ceně získáte v ceníku CENTIFOX.

20.9. - Detekce souvisejících transakcí

V současné době jsou v rámci CENTIFOXu kontrolovány související transakce v rámci jednoho kalendářního dne (při centrálním zpracování jsou brány v potaz transakce ze všech pokladen).

Nově bude CENTIFOX kontrolovat transakce nejen v rámci jednoho kalendářního dne, ale také ve dvou nebo více po sobě následujících kalendářních dnech bez ohledu na to, zda se jedná o dny pracovní či nikoliv. Počet dnů, které má CENTIFOX hlídat, bude možné nastavit ze strany směnárníka.

Povinnost vyhledávat související transakce vyplývá z § 54 odst. 4 AML zákona.

Informace o ceně získáte v ceníku CENTIFOX.

14.9. - Bezproblémový přechod z Vašeho staršího systému včetně převodu klientů

V rámci přechodu na CENTIFOX pro Vás zajistíme vše, co budete potřebovat. Jedná se například o převod klientů ze staršího systému, služby a poradenství v souvislosti se zajištěním technického zázemí, tj. dodání počítače, tiskárny, instalaci. Tyto služby poskytujeme po dohodě, kdy Vám na jejich poskytnutí vypracujeme nabídku.

3.7. - AML/CFT dotazník pro ČNB

Nově je k dispozici volitelný doplněk pro CENTIFOX, který Vám usnadní vyplnění AML/CFT dotazníku. Jde o nový přehled v rámci CENTIFOXu s možností exportu do MS Excelu. Současně s novou funkčností získáte nejnovější verzi CENTIFOXu. Cenu doplňku i cenu instalace najdete v našem ceníku.

23.4.– nejen den, kdy bylo publikováno první video na YouTube …

23.4.2005 bylo na YouTube publikováno vůbec první video s názvem „Me at the zoo“ (Já v zoo). Stejně tak i CENTIFOX urazil už kus cesty a neustále se rozvíjí, a to díky Vám, uživatelům a týmu, který se o CENTIFOX stará. Od 23.4.2020 obsahuje CENTIFOX dvě nové funkčnosti: automatické vytvoření kurzovního lístkuautomatické nastavení VIP kurzu. Podrobnosti najdete v ceníku. I rodina uživatelů CENTIFOX se rozrůstá, k 23.4.2020 má 32 členů.

Nové funkčnosti CENTIFOX od dubna 2020

Funkčnosti našeho směnárenského programu CENTIFOX i nadále vylepšujeme na základě Vašich podnětů, za které děkujeme. V dubnu zařadíme např. volitelnou funkčnost automatické aktualizace kurzovního lístku. Automatická aktualizace kurzovního lístku proběhne na základě kurzu ČNB, který se denně do CENTIFOXu stahuje a základě nastavené provize pro nákup a prodej u konkrétní měny. Na změnách v programu konzultačně spolupracujeme se společností AML Systems.

Od března můžete novinky a aktuální dění kolem CENTIFOXu sledovat také na Facebooku.

Noví uživatelé CENTIFOX

Jsme rádi, že rodina uživatelů CENTIFOX se neustále rozrůstá. V březnu 2020 do ní přibyli větší i menší členové:

CASH POINT, a.s. | ČSAD Praha holding a.s. | Petr Richter | Aneta Babková | Martin Jandura | SPORTTURIST - SPECIAL, spol. s r.o.

únor 2020

V březnu 2020 proběhne série školení AML Systems. Hlavním tématem školení bude zavedení EET ve směnárnách a povinnosti směnáren. Na školení se můžete přihlásit na stránkách AML Systems. Na těchto školeních Vám budeme i my osobně k dispozici.

Novinky v Centifoxu

Funkčnosti našeho směnárenského programu Centifox neustále vylepšujeme na základě Vašich podnětů, za které děkujeme. V únoru 2020 se můžete těšit na úpravy, které popisujeme níže. Některé z úprav budou součástí nové verze zdarma, v některých případech půjde o funkčnosti, které si budete moci pořídit za příplatek. O co se jedná konkrétně?

Kontrola firmy na ARES

Po zadání IČO budete mít nově k dispozici možnost vyhledat firmu v databázi ARES a provést aktualizaci údajů v číselníku klientů na základě údajů ARES.

Import kurzovního lístku z MS Excel

Pokud si připravujete kurzovní lístek v MS Excel, nebudete jej muset nově do Centifoxu přepisovat.

Placení platební kartou

V rámci směnárenského i pokladního prodeje Centifox bude nově možné zadat, že platba proběhla platební kartou. Pokud bude zadáno, že platba proběhla platební kartou, nedoje k navýšení/snížení stavu hotovosti jako při hotovostní platbě. V této fázi se nebude jednat o přímé napojení na platební terminál a obsluha pokladny bude tedy zadávat částku k úhradě na platební terminál ručně.

Rozšíření pokladního prodeje

Modul pokladního prodeje, který je v současné době využíván primárně pro prodej dálničních známek (papírových a elektronických) bude možné využít nově i pro prodej dalších produktů.

Western Union

V Centifoxu bude nově možné evidovat transakce Western Union. K dispozici budou také přehledy o transakcích Western Union ve formátu MS Excel a PDF.

Výčetka na základě které se založí položka dokladu

Tato nová funkčnost zajistí, že při příjmu peněz nejenže snadno zkontrolujete prostřednictvím výčetky přijímanou částku, ale na základě této výčetky se pak založí správně i položka dokladu pro nákup/prodej.

listopad 2019

Připomínáme, že ze zákona 256/2019 Sb. jsou směnárny od 1.5.2020 povinny evidovat své tržby v systému EET. CENTIFOX je na EET pro směnárny již nyní připraven!

říjen 2019

Automatická denní kontrola transakcí a stavu měn

V rámci automatické denní kontroly stavu měn CENTIFOX sečte všechny transakce za jednotlivé měny za předchozí den a porovná je s rozdílem stavu měn za předchozí dva dny. V případě nesouladu odešle CENTIFOX automaticky notifikační mail s popisem chyby na předem definované mailové adresy.

Automatická kontrola storen

Funkčnost provádí denní kontrolu storen za všechny pokladny. V rámci kontroly se prověřují vazby na související doklady (vazba mezi stornem a dokladem o nákupu/prodeji). V případě nesouladu odešle Centifox na definované mailové adresy notifikační mail s popisem chyby.

Rychlá změna kurzu vybrané měny na pokladnách

V rámci Datového centra programu CENTIFOX je standardně k dispozici funkčnost pro definování kurzovních lístků, které jsou následně zasílány na všechny nebo vybrané pokladny. Nová funkčnost Vám může být užitečná v případě, že na jednotlivých pokladnách (v různých lokalitách) platí různé kurzovní lístky a rychle potřebujete změnit kurz (a zároveň sjednotit) vybrané měny na více pokladnách. V tom případě nemusíte na všechny pokladny posílat z Datového centra nové kurzovní lístky, ale prostřednictvím nové funkčnosti zajistíte rychle změnu kurzu vybrané měny na více pokladnách současně.

Přehled změněných kurzů

Pro směnárny, které nevyužívají automatické publikování kurzovního lístku z CENTIFOXu na kurzovní tabuli a provádějí si aktualizaci kurzovní tabule „ručně“, je nově v CENTIFOXu k dispozici sestava s přehledem aktualizovaných kurzů poskytující pouze přehled změn. Standardně je samozřejmě k dispozici možnost tisku celého kurzovního lístku.

červenec 2019

V Pokladně v přehledu Valutová knihaDeník je možné v detailu dokladu zpětně vytisknout PDF provedené kontroly klienta.

V Datovém centru je v akci Přehled operací nově checkbox Jen CZK. Při jeho zaškrtnutí se do jednotlivých operací zahrnují pouze operace provedené v CZK (dosavadní zobrazení). Nezaškrtnutý checkbox započítává všechny operace; pokud je na dokladech typu Ostatní příjem, Ostatní výdej uvedena cizí měna, tuto započte přepočtenou kurzem ČNB na CZK.

Programová optimalizace v procesu práce s klienty na Pokladně (vytvoření nového klienta, editace stávajícího) během akce Nákup valut, Prodej valut.

květen 2019

Na žádost provozovatelů směnáren jsme zjednodušili a zlepšili práci směnárníka s formulářem Kontrola klienta. V aktuální verzi již směnárník nevyplňuje formulář Kontrolu klienta na papíře, ale přímo v aplikaci. K dispozici je česká a anglická verze formuláře, v případě potřeby může uživatel Datového centra nadefinovat formuláře v dalších jazykových mutacích.

duben 2019

1.4.2019 - Včera i nám volala Kateřina Součková z Radiožurnálu a ptala se nás, jak jsme na tom s přípravou našeho software v souvislosti s novelou směnárenského zákona. Šli jsme tedy s pravdou ven :-) Přípravy na novelu byly opravdu náročné, ale náš směnárenský software CENTIFOX je na novelu skutečně plně připraven (dle zjištění Radiožurnálu možná jako jediný) a naši zákazníci již mají nasazenou verzi CENTIFOX, která reaguje na novelu. Jsme také připraveni pomoci zákazníkům, kteří řeší aktuálně problém s tím, že jejich software připraven není. Menším směnárnám s jednou pokladnou navíc při přechodu na náš software do 30.4. poskytneme slevu 30 % a za software tak zaplatí 6 930 Kč bez DPH. Instalaci provádíme vzdáleně v ceně.

Článek týkající se aktuální situace si můžete přečíst na portálu iROZHLAS.

březen 2019

Dokončili jsme změny programu pro směnárny CENTIFOX, které reagují na požadavky novely směnárenského zákona. Jsme 1.4.2019 ready!

únor 2019

Aktuálně máme v programu CENTIFOX zapracovány tyto požadavky novely zákona o směnárenské činnosti:

září 2018

Do programu CENTIFOX jsme zapracovali kontrolu klienta při transakcích uskutečněných jedním klientem v rámci kalendářního dne při překročení limitu 15 000 EUR. Tato kontrola probíhá nejen při jednorázové transakci, ale i v součtu za všechny pokladny, což je umožněno vzájemným propojení pokladen přes Datové centrum.

Do procesu transakce výměny valut jsme implementovali upozornění na klienta z rizikové země s následnou kontrolou klienta (v případě původu klienta ze země se středním stupněm rizika) nebo se znemožněním směny (pro klienty ze zemí s vysokým stupněm rizika).

Do procesu nákupu a prodeje valut jsme zabudovali Kontrolu klienta např. pro PEP s možností tisku příslušného formuláře v českém jazyce.

srpen 2018

Uživatelům programu CENTIFOX jsme v notifikačním pruhu pro přehlednost a rychlou orientaci zobrazili informace o funkčních klávesách.

Vylepšili jsme akci výčetka, která nyní nabízí pro zvolenou měnu odpovídající nominální hodnoty. Dále je možné uložit rozpracovanou výčetku pro další práci nebo například vložit aktuální evidenční stav pokladny a zobrazit případný rozdíl.

Pro globální pohled na činnost pokladny jsme vytvořili novou tiskovou sestavu, kterou je možné zobrazit za libovolné období.

duben 2018

Do programu CENTIFOX jsme přidali nové akce – odkup a odprodej valut jinému devizovému místu. Tyto transakce nevstupují do čtvrtletních hlášení pro ČNB a netiskne se u nich předsmluvní informace.

Optimalizovali jsme tisk valutové knihy.

Vytvořili jsme tiskový formulář pro kurzovní lístek obsahující i informace o poplatcích.

Upravili jsme definici poplatků tak, aby bylo možné zadat poplatek procentem nebo pevnou částkou.

Změnili jsme způsob nastavení kurzovního lístku z Datového centra na jednotlivé pobočky, a to v závislosti na právech uživatele na příslušnou pobočku.

březen 2018

V rámci kalendářního dne jsme umožnili storno libovolného dokladu s následným uchováním informací a vazeb mezi původním dokladem a stornem.

Do programu CENTIFOX jsme udělali významné změny v oblasti předsmluvních informací, které nově číslujeme a archivujeme. Je možné zobrazit vazby mezi předsmluvní informací a následným dokladem směny.

Pro akce nákup nebo prodej valut je umožněno nastavit pro rychlou práci uživatele defaultní (nejčastěji používanou) měnu.

Data z programu CENTIFOX exportujeme do ERP KOSTKA.

Program CENTIFOX je připraven na EET.

Do programu CENTIFOX jsme na přání zákazníků zabudovali nový modul Pokladní prodej, který umožňuje prodej dálničních známek.