Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde.

Směnárna CENTIFOX

O směnárně CENTIFOX

 • Program pro směnárny CENTIFOX tvoří dvě vzájemně propojené části – Datové centrum a Pokladna. Obě části vzájemně komunikují prostřednictvím lokální sítě nebo internetu.
 • Součástí směnárny CENTIFOX je internetová aplikace Manažer poskytující agregovaný pohled na provoz všech pokladen z libovolného zařízení.
 • Program poskytuje okamžitý online přehled o transakcích a stavech všech pokladen.
 • V programu je zajištěna vysoká úroveň zabezpečení, systém oprávnění a protokolování všech činností.
 • Směnárna CENTIFOX je vyvíjena v souladu s legislativou (dle zákona č. 277/2013 Sb. a vyhlášky č. 315/2013 Sb. platných od 1. listopadu 2013). Napojení směnárny na EET je připraveno.
 • Program má moderní a příjemné uživatelské rozhraní, snadné ovládání pro efektivní vstup dat a poskytuje potřebný komfort a rychlý přehled.
 • Směnárna CENTIFOX je založena na moderní, výkonné a spolehlivé datové základně MS SQL.
 • K dispozici jsou výstupy do formátů MS Excel, MS Word, PDF.

Jaké jsou funkce Datového centra?

 • Datové centrum slouží pro nastavení celého systému a jako centrální úložiště všech dat.
 • Probíhá zde správa pokladen, uživatelů a jejich oprávnění.
 • Uživatel datového centra vytváří kurzovní lístky a distribuuje je na všechny nebo vybrané pokladny. Kurzovní lístek je ve tvaru standardní/VIP a může být aktualizován dle potřeby.
 • Kurzovní lístek ČNB potřebný pro výkazy se stahuje automaticky.
 • Řídicí pracovník v Datovém centru online sleduje a kontroluje činnost jednotlivých pokladen. Na použití VIP nebo nestandardního kurzu na dokladu jej program může vizuálně upozornit.
 • Datové centrum poskytuje potřebné výstupy a statistiky, včetně výkazu pro ČNB.
 • Výstupem z datového centra je i webová stránka s kurzovním lístkem pro zobrazení na monitoru nebo Smart TV ve směnárně.

Co dělá Pokladna?

 • Část Pokladna je určena pro práci pokladníka na přepážce.
 • Pokladna umožňuje provést nákup a prodej valut, přičemž pracuje s centrálně distribuovaným kurzovním lístkem, popřípadě může obsluha zadat individuální kurz.
 • Pokladna je připravena na autonomní provoz i při výpadku internetu. V případě přerušení spojení s Datovým centrem může pokladník dle konfigurace vytvořit nový kurzovní lístek na Pokladně, který je po obnově spojení nahrazen kurzovním lístkem z Datového centra.
 • Při pořizování dokladů se využívá systému vnitřních kontrol programu (např. maximální hranice pro výši obchodu bez prokázání totožnosti zákazníka).
 • K dispozici je číselník klientů – VIP, politicky exponovaných osob, povinně registrovaných.
 • Doklady o směnném obchodu ve formě nabídky a konečného dokladu vám rádi upravíme pro použití na vaší tiskárně.
 • V Pokladně lze dále zadávat i jiné doklady typu dotace/odvod, ostatní nákup/prodej, případně provést storno dokladu.

Směnárna CENTIFOX pro malou směnárnu

 • Program pro směnárny CENTIFOX je určen i pro malé směnárny bez centrálního řízení.
 • Obě části programu – Datové centrum a Pokladna – jsou provozovány na témže počítači.
 • Činnosti v programu CENTIFOX jsou stejné jako při provozování programu s centrálním řízením.
 • Program umožňuje bezproblémové rozšíření stávající instalace o další Pokladny.

Zabezpečení dat CENTIFOX při centrálním zpracování více pokladen

 • CENTIFOX je systém, který umožňuje centrální zpracování a zálohování dat z více pokladen v Datovém centru.
 • Přenos dat mezi Pokladnami a Datovým centrem probíhá každých 30 sec.
 • V případě, že by došlo k havárii pokladny (vadný disk a jiné problémy s následkem ztráty dat na pokladně), jsou data Pokladny v Datovém centru, nehrozí tedy ztráta dat (max. poslední transakce pokladny).
 • V případě, že by došlo k výpadku internetového spojení, po obnovení internetového spojení dojde k automatické oboustranné synchronizaci mezi Pokladnami a Datovým centrem.
 • Zálohování Datového centra je vhodné nastavit tak, aby probíhalo automaticky na úrovni SQL serveru s využitím naplánované úlohy, která zajistí pravidelnou zálohu dat. Nastavení zálohování je potřeba volit s ohledem na požadovaný bod obnovy. Je třeba zvážit, jak dlouho se mají zálohy uchovávat (možnost vrátit se zpět např. při náhodném vymazání dat) a jak moc velký výpadek dat je možné akceptovat (1 hodinu, 1 den apod.), aniž by to zvyšovalo rizika nad únosnou mez. S nastavením zálohování vám rádi poradíme.
 • Synchronizace mezi Pokladnami a Datovým centrem je zabezpečená – šifrovaná s využitím https protokolu.

Zabezpečení dat jednotlivých pokladen

Při provozu jednotlivých pokladen s využitím systému CENTIFOX je možné nastavit automatické zálohování na úrovni SQL serveru přímo na pokladně.
S nastavením zálohování vám rádi poradíme.

Další služby

Kontakt