Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde.

NOVINKA: Kontrola souvisejících transakcí, automatická kontrola klientů v sankčních seznamech CZ a EU, kontrola PEP přímo v rámci CENTIFOXu. Bezproblémový přechod z Vašeho staršího systému včetně převodu klientů.

Software pro malé i velkésměnárny plně v souladuse zákonem

Neriskujte a přejděte

CENTIFOX je připraven na EET a AML, odstoupení je řešeno jednoduše a v plném souladu se zákonem, jistota nepřerušení číselné řady. Prošel bez závad kontrolami ČNB po 1.4.2019.

Pro jednu pokladnu

Máte menší směnárnu? Rozjeďte to s programem CENTIFOX na jednom počítači. CENTIFOX je přehledný, srozumitelný, snadný na použití.

Pro více pokladen

Centrální řízení směnárny s online přehledem o transakcích a stavu všech pokladen. Zajištěno je navazující číslování transakcí za provozovnu dle zákona.

Instalace a podpora

CENTIFOX Vám rádi vzdáleně nainstalujeme, zaškolíme uživatele a přizpůsobíme vašim potřebám. CENTIFOX neustále rozvíjíme na základě vašich podnětů.

Pusťte si našeho videoprůvodce


Video doporučujeme přehrát na celé obrazovovce (klávesou F), pokud vidíte video rozostřené, vyčkete prosím, YouTube zaostří video během několika sekund sám. Video si můžete spustit také přímo z YouTube.

Tip pro Vás: v čase cca 7:30 min. se můžete seznámit s kompletním řešením odstoupení od směnárenského obchodu.

Rádi Vám také poskytneme přístup do demoverze CENTIFOX, kontaktujte nás.

Co je nového

Leden 2021

V lednu jsme se zaměřili na práci s tiskovými sestavami a optimalizaci ovládání CENTIFOX na pokladnách.

Uživatelský výběr tiskových sestav

Neustálé navyšování počtu tiskových sestav v Pokladně a Datovém centru a také různé požadavky uživatelů na sestavy nás vedly k rozšíření CENTIFOXu o funkčnost, která umožňuje směnárně uživatelsky si nastavit sadu sestav, které chce používat.

S využitím této funkčnosti uvidí směnárna v nabídce jen sestavy, které používá a v pořadí, které si nastavila. Sestavy je také možné nově sdružovat do skupin a přidat si k nim informační popisy. Funkčnost je k dispozici nejen ve směnárenské části CENTIFOXu, ale i v modulu Obchod.

Optimalizace ovládání CENTIFOX

CENTIFOX neustále vylepšujeme na základě Vašich podnětů. Nově je po ukončení směnárenského obchodu směnárník přehledněji informován, co má vyplatit / převzít od klienta. Zároveň se pro lepší přehlednost na obrazovce po uzavření směnárenského obchodu zobrazují pouze pole týkající se uzavřené transakce a tak je lépe indikováno, že jde o uzavřenou transakci.

Nová sestava Zisk za období

Sestavy v Datovém centru CENTIFOX jsme rozšířili o sestavu Zisk za období. Sestava Vám zobrazí zisk za zadané období pro transakce s klienty i dealingové obchody. Sestava neslouží pro potřeby účetnictví, je pouze informativní při standardních postupech. Sestavu Zisk za období Vám dodáme zdarma v rámci nové verze, zaplatíte jen cenu reinstalace – viz náš ceník.

Sestava Přehled pokladny podle druhu činností

Nově je k dispozici v CENTIFOXu sestava Přehled pokladny podle druhu činností. Sestavu si může zobrazit jak na pokladně, tak v datovém centru. Pokud si sestavu pustíte v datovém centru, můžete si zvolit, jak jakou pokladnu chcete data zobrazit. Sestava se zobrazí za zvolené období, které si můžete nastavit. Sestavu Přehled pokladny podle druhu činností Vám dodáme zdarma v rámci nové verze, zaplatíte jen cenu reinstalace – viz náš ceník.

Pokladní prodej

CENTIFOX obsahuje modul Pokladní prodej, který je připraven pro prodej dálničních známek (kupónů), elektronických dálničních známek i dalších produktů jako např. zlato, poukázky, parkovací karty, map apod. Samozřejmostí pokladního modulu CENTIFOX je jeho napojení na EET a obdobné ovládání jako u směnárenské části programu. V případě vašeho zájmu lze modul upravit na míru dle vašich požadavků.

V rámci směnárny i pokladního prodeje CENTIFOX je možné zadat, že platba proběhla platební kartou. Nejedná se o přímé napojení na platební terminál. Obsluha pokladny zadá částku k úhradě na platební terminál ručně.

V modulu pokladního prodeje CENTIFOX je nově možné evidovat transakce Western Union. K dispozici jsou také přehledy o transakcích Western Union ve formátu MS Excel a PDF.

EET a GDPR

Zákonem 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vzniká směnárnám od 1.5.2020 povinnost evidovat tržby v systému EET.

Aktuálně: Povinnost evidence plateb EET je v souvislosti s COVID-19 pozastavena do 31. prosince 2022.

CENTIFOX je na EET pro směnárny připraven již nyní! Jak je na tom váš stávající směnárenský program?

Dne 25.5.2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Nařízení přineslo změny v komplexním přístupu k právům fyzických osob a jejich ochraně. CENTIFOX může být jedním z nástrojů k dosažení cílů stanovených GDPR.

Novela zákona o směnárenské činnosti

30. května 2018 předložila Vláda České republiky návrh zákona, který novelizuje stávající znění zákona o směnárenské činnosti. Zákon byl vyhlášen 10. ledna 2019 ve Sbírce zákonů v částce 2 pod číslem 5/2019 Sb., tj. nabyl platnosti 1. dubna 2019.

Směnárenský program CENTIFOX splňuje všechna nová pravidla pro směnárny.

Ceník

Sestavte si konfiguraci programu CENTIFOX vhodnou právě pro vaši směnárnu a vypočtěte si jeho cenu.
Pro bezplatné předvedení a zapůjčení programu CENTIFOX (demoverze) nás kontaktujte.

Systémové požadavky

Program pro směnárny CENTIFOX využívá jako datovou základnu MS SQL server. Seznamte se s dalšími systémovými požadavky směnárenského programu jak pro provoz s jednou, tak i s více pokladnami.

Reference

Směnárenský program CENTIFOX využívá aktuálně 32 společností různých velikostí. Přidejte se do rodiny CENTIFOX!

To & Mi Vdf.

Děkujeme všem zaměstnancům společnosti Unipex za obrovské nasazení a úsilí při úpravách směnárenského softwaru na podmínky nového zákona o směnárenské činnosti, který je účinný od 1.4.2019. Zohlednění změn bylo velmi časově náročné, ale všechno se k datu účinnosti zákona stihlo. Směnárenský software funguje výborně, je přehledný a intuitivní. Společnost Unipex tak vnímáme jako silného a spolehlivého partnera a můžeme jen doporučit.

(22 pokladen s centrálním řízením)

PETRA FINANCE s.r.o.

Program je velmi dobrý a také víme, že máme za ním silnou firmu.

(4 pokladny s centrálním řízením)

VALUTY.NET

Tým společnosti Unipex nám svým programem Centifox vytvořil podmínky pro plynulý a hladký přechod provozu našich směnárenských poboček VALUTY.NET na nový zákon o směnárenské činnosti. Svým přístupem nám umožnili implementovat i náročnější funkce a zároveň vytvořili přátelské uživatelské prostředí. Doporučujeme a díky.

(8 pokladen s centrálním řízením)

Směnárna Miroslav Jursa

Dlouho jsme vybírali a zvolili CENTIFOX, který obsahuje to, co jsme hledali, s plusy navíc jako je vysílání kurzovního na obrazovku. Největším plusem však je přístup firmy k zákazníkovi, kdy v mém případě bylo vše na osobní úrovni a velmi rychle a k mé spokojenosti řešeno, a to i ve večerních hodinách. Děkuji za spolupráci.

(1 pokladna)